.

.

JEENDA לכוון את ערכת 99969-6425 תואם עם קוואסאקי FR651V FR691V FR730V FS481V FS541V FS600V FS651V FS691V FS730V מסנן 49065-7007 49019-0027 11029-0031 מצתים BPR4ES

JEENDA לכוון את ערכת 99969-6425 תואם עם קוואסאקי FR651V FR691V FR730V FS481V FS541V FS600V FS651V FS691V FS730V מסנן

ILS 31.48
זמינות
המוצר זמין

תואם עם קוואסאקי מנועי FS סדרה FR651 V FR691 V FR730 V FS481 V FS541 V FS600 V FS651 V FS691 V FS730 V.X1 מסנן שמן : מחליף 49065-7007 49065-0721;.X1 מסנן אוויר : מחליף 11029-0031(מסנן אוויר 11013-0752 & קדם מסנן 11013-7046) 11013-0726 11013-7047 11013-7049 99999-0384. X1 מסנן דלק : מחליף 49019-0027 49019-7001 49019-0014 49019-0707 49019-7005. X2 מצתים : BPR4 ES 92070-7004.

מפרטים מוצהרים

אביזרים למוצרים